October 10, 2006

Thai Wordpress Community

อยากให้เป็นแหล่งรวมของคนที่ทำ Blog ไม่ใช่จำกัดแค่เฉพาะ Wordpress เท่านั้น
แต่ยังไงก็เชิญไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับ ที่ Thai Wordpress Community

http://www.thaiwp.com

ส่วน forum อยู่ที่นี่

http://www.thaiwp.com/forum